LDPE

LDPE (Low density polyethylene) เป็นโพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (. 910 - .925 g/cm3) มีคุณสมบัติที่สำคัญคือ

1. ทนต่อแรงกระแทก ยืดหยุ่น หรือ ฉีกขาดได้ดี
2. แปรรูป เปลี่ยนแปลงลักษณะ คืนสภาพเดิมได้ดี
3. รองรับการซิล แบบคุณภาพป้องกันการรั่ว ไหลซึมของสินค้า
4. ปรับสภาพพื้นผิววัสดุสามารถทนสภาพได้ บรรจุน้ำมันและเคมีภัณฑ์
5. มีแรงเหนี่ยวพื้นผิววัสดุได้ดี จึงสามารถเป็นวัตถุดิบหนึ่งในการลามิเน็ทชั้นภายในสินค้า
6. โปร่งแสง สามารถมองเห็นสินค้าภายใน
7. ทนกรดและด่างป้องกันกรดสนิม
8. ความชื้นสามารถซึม ผ่านได้
9. อุณหภูมิเชื่อมผิววัสดุระหว่าง  100 ๐c - 150 ๐c

Feature

1. ถุง (สำหรับการส่งออก)
2. ถุงซิป  (Zipper bag)
3. ถุงขยะ สีต่างๆ และขาว หรือ ดำ
4. ถุง โฆษณาพิมพ์ ทุกชนิด / งานพิเศษอื่นๆ ตามสั่ง
5. พลาสติก ถุง ม้วน แผ่น  เล็ก และใหญ่พิเศษตามสั่ง
6. ถุง แถบฝากาว  / ถุงซีล ขอบข้าง  / ซองเมล์พัสดุ
7. ถุงหูหิ้ว สี และใส / ถุงหูสาย หลากสี  / ถุง shopping
8. ถุง และม้วน สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป และ งานก่อสร้าง
9. ถุงพับขอบข้าง   / ถุงมุ้ง พับโดยเครื่องหรือ พิเศษตามชิ้นงาน
10. ถุง และม้วน สำหรับงานอุตสาหกรรมเพาะเห็ด และ สำหรับฟาร์มไก่
11. ถุง และม้วน สำหรับงานอุตสาหกรรมการเกษตร แปลง ปลูกพืช ผักต่างๆ
12. ถุงบรรจุอาหารทุกชนิด / ถุงอุตสาหกรรมต่างๆ  / ถุงบรรจุสินค้าอุณหภูมิต่ำ
13. ถุงขนาดใหญ่พิเศษ  / ถุงบรรจุที่นอน(เตียงเล็ก และ ใหญ่)  / ถุงคลุมพาเล็ท

Size

Type

Width

Long

Tickness

Bag

4"-70"

4"-70"

50-240 Micron

Zip Bag

4"-70"

4"-70"

50-240 Micron

Sheet

Made to order

50-240 Micron

Roll

50-240 Micron

Anti

50-240 Micron

Pallet Cover Bag

50-240 Micron