Property

- กล่องกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกนั้นเป็นกระดาษที่มีส่วนผสมของไม้จึงมีความแข็งแรงและคงทน ใช้ในการบรรจุเครื้องอุปโภคบริโภคอื่นๆ ตั้งแต่วัตถุขนาดเล็กไปจนถึงวัตถุขนาดใหญ่ หรือใช้เป็น Shipping carton กล่องจะมีลูกคลื่นในแนวตั้ง เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเวลาที่วางกล่องซ้อนทับกันนอกจากนี้ผนังกล่องอาจมีลูกฟูกหนาถึง 2-3ชั้น ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ส่วนแบบที่มีลอนคลื่นเล็กมากเป็นพิเศษนั้น จะใช้ในงานที่ต้องมีการตีพิมพ์ลงบนตัวกระดาษ เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสินค้าที่ต้องการให้เด่นสะดุดตาและต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่นกล่องน้ำหอม กล่องเหล้า หรือกล่องเครื่องประดับเป็นต้น

 - กระดาษเข้ามุม

กระดาษเข้ามุมเป็นวัสดุที่ใช้ในการปกป้องบรรจุภัณฑ์จากแรงกระแทกตรงของมุมต่างๆ รวมทั้งแนวกระแทกจากแนวดิ่งซึ่งเสี่ยงต่อการเสียหายของสินค้าเป็นอย่างมากในระหว่างการขนส่ง กระดาษเข้ามุมนั้นถูกผลิตขึ้นจากกระดาษลูกฟูกหลายชั้นเคลือบด้วยกาวและขึ้นรูปให้เป็นมุมฉากที่แข็ง

ลดโอกาสในการเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างขนย้าย จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายไปในตัว

ป้องกันสินค้าจากการถูกลักขโมย

สามารถวางกล่องซ้อนทับกันได้ แม้จะมีน้ำหนักมากก็ตาม จึงสามารถประหยัดเนื้อที่ของโกดังเก็บสินค้า

ทำให้บรรจุภัณฑ์ดูเรียบร้อย มีขอบมุมที่เรียบ และลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆในการหีบห่อ

รับแรงกระแทกได้สูง

Feature

 - กล่องกระดาษลูกฟูก

ป้องกันสินค้าระหว่างการจัดส่ง และสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

สามารถ นำมาเรียงซ้อนกันได้ มันสามารถทนต่อแรงกดทั้งด้านบน และด้านข้าง

สามารถนำมาออกแบบใน แบบต่างๆได้หลากหลาย ตัดและพับเป็นขนาดและรูปแบบต่างๆ ได้มากมายนับไม่ถ้วน

รวมถึงสามารถนำมาพิมพ์ให้มีรูปแบบ สีสันสวยงามด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทันสมัยได้

- กระดาษเข้ามุม

กล่องกระดาษลูกฟูกทำมาจากวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ จึงสามารถนำไปรีไซเคิลได้หรือนำไปทำเป็นกระดาษใช้ต่อไป

นอกจากนี้กล่องลูกยังสามารถป้องกันการเกิดรอยรั่ว การฉีกขาด และสามารถรองรับการถูกพริ๊นท์ได้

ประเภทของกระดาษลูกฟูก

กระดาษลูกฟูกหน้าเดียว (Single Face)

เป็นกระดาษแผ่นลูกฟูกที่ประกอบตัวกระดาษทำผิวกล่อง 1 ด้านและตัวลอนลูกฟูก

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall)

เป็นกระดาษแผ่นลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษทำผิวกล่องด้านหน้าและหลัง ตรงกลางเป็นลอนลูกฟูก ซึ่งลอนลูกฟูงดังกล่าวขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ผู้ใช้งานต้องการ อาจเป็นลอน B, C หรือลอน A ก็ได้

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall)

เป็นกระดาษแผ่นลูกฟูกที่ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่นและลอนลูกฟูกอีก 2 ชั้น โดยทั่วไปจะผลิตเพื่อใช้กับกล่องลูกฟูกที่ต้องการการรับน้ำหนักสูงซึ่งลอนที่ใช้มักเป็นลอน B และลอน C เป็นหลัก

กระดาษลูกฟูก 7 ชั้น (Triple Wall)

เป็นกระดาษลูกฟูกที่ผลิตเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก ที่ต้องรับน้ำหนักบรรจุเป็นจำนวนมาก เช่น เครื่องจักรในอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 4 ชั้นและลอนลูกฟูกอีก 3 ชั้น

 

ประเภทของลอน (mm.)

จำนวนลอน/เมตร.

ความสูงของลอน

ความกว้างของลอน(mm.)

A

110 ? 120

4.1 ? 5.1

8.6 ? 9.1

B

150 ? 170

2.5 ? 3.0

6.3 ? 6.6

C

130 ? 140

3.4 ? 4.1

7.3 ? 8.1

D

295 ? 315

1.1 ? 1.6

3.2 ? 3.4

 

GRADE/COLOR

TYPE / ชนิดของกระดาษคราฟท์

KA

กระดาษคราฟท์สีเหลืองทองสำหรับทำผิวกล่อง มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีเยี่ยมและเป็นสีที่นิยมใช้กันมากในประเทศ เหมาะสำหรับ สินค้าอะไหล่ยนต์อาหารกระป๋อง กล่องเฟอร์นิเจอร์ ที่ต้องการความมั่นใจในเรื่องความแข็งแรงทุกรูปแบบ ทั้งการเรียงซ้อน และ การป้องกันการกระแทก

( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185, 230  กรัม/ตารางเมตร )

KI

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลอ่อนสำหรับทำผิวกล่อง สีอ่อนสบายตาเหมาะกับงานพิมพ์ภาพหรือตัวหนังสือ ให้มีสีสวยงามด้านการพิมพ์เป็นรองเพียงกระดาษ KS เท่านั้น นิยมใช้กับสินค้าที่ไม่ต้องการความแข็งแรงมากเท่า KA  เหมาะกับกล่องสินค้าทั่วไป เช่น กล่องอาหารสำเร็จรูป กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการพิมพ์เป็นภาพสี เป็นต้น

( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150, 185  กรัม/ตารางเมตร )

KP

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง มีโทนสีใกล้เคียงกับกระดาษต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับกันในสากล เหมาะกับการใช้ผลิตกล่องสำหรับสินค้าส่งออกทุกชนิด

( น้ำหนักมาตราฐาน : 175, 275 กรัม/ตารางเมตร )

KS

กระดาษคราฟท์สีขาวสำหรับทำผิวกล่อง มีความเรียบ สะอาดเหมาะสำหรับกล่องที่เน้นความสวยงาม และ ช่วยให้การพิมพ์ที่มีสีสันชัดเจน  ดูโดดเด่น เพิ่มคุณค่าให้สินค้าที่บรรจุภายใน นอกจากนี้กระดาษ KS ยังมีความแข็งแรงสูง สามารถปกป้องสินค้าได้ดี นิยมใช้สำหรับ กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพื่อการส่งออก และกล่องอุปโภคบริโภค ที่ต้องการบ่งบอกถึงความมีระดับของสินค้า เป็นต้น

( น้ำหนักมาตราฐาน : 170  กรัม/ตารางเมตร )

KT

กระดาษคราฟท์สีน้ำตาลสำหรับทำผิวกล่อง ผลิตจากเยื่อRecycled 100%  เพื่อส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความสวยงามและความ แข็งแกร่ง มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องการวางเรียงซ้อน เหมาะกับสินค้าส่งออกที่ระบุให้ใช้กล่องที่ทำจากเยื่อ Recycled ทั้งหมด 

( น้ำหนักมาตราฐาน : 125, 150  กรัม/ตารางเมตร )

 

กระดาษลูกฟูก