Property  แบบเอียงตรงและมีเบรก ล้อโพลียูรีเทน ล้อไนล่อน ล้อเหล็ก-ล้อยางตัวเรือนทองโพลียูรีเทนและเหล็กแผ่น เชื่อมบัดกรี อาบสังกะสีโครเมียม แบริงแกนหมุนผนึกกันซึม พร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิง และแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียว และ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อต เทียงตรง ในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี แข็งแรง ทนทาน ล้อทำจากเหล็กอัด แล็กเกอร์

Property แบบเอียง ล้อไนล่อนตัวเรือนทองล้อไนล่อนและเหล็กแผ่น เชื่อมบัดกรี อาบสังกะสีโครเมียมแบริงแกนหมุน ผนึกกันซึม พร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียว และ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อต เทียงตรง ในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดีล้อทำจากเหล็กอัด แล็กเกอร์

Property แบบเอียงล้อเหล็กตัวเรือนทองล้อเหล็กและเหล็กแผ่น เชื่อมบัดกรี อาบสังกะสีโครเมียม แบริงแกนหมุน ผนึกกันซึม พร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียว และ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อกหัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อต เทียงตรง ในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี แข็งแรง ทนทานล้อทำจากเหล็กอัด แล็กเกอร์

Property แบบเอียงล้อเหล็กหุ้มยาง สำหรับงานอุตสาหกรรมหนักตัวเรือนทองล้อเหล็กหุ้มยางและเหล็กแผ่น เชื่อมบัดกรี อาบสังกะสีโครเมียม แบริงแกนหมุน ผนึกกันซึม พร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียว และ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อต เทียงตรง ในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี แข็งแรง ทนทานล้อทำจากเหล็กอัด แล็กเกอร์

Property แบบตรง ล้อโพลียูรีเทน สำหรับงานอุตสาหกรรมหนักตัวเรือนทองล้อโพลียูรีเทนและเหล็กแผ่น เชื่อมบัดกรี อาบสังกะสีโครเมียม แบริงแกนหมุน ผนึกกันซึม พร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิงและแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียว และ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อกหัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อต เทียงตรง ในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี แข็งแรง ทนทานล้อทำจากเหล็กอัด แล็กเกอร์

Property  แบบตรง ล้อไนล่อน  สำหรับงานอุตสาหกรรมหนักตัวเรือนทองเหล็กแผ่นบัดกรี ล้อไนล่อน อาบสังกะสีโครเมียม แบริงแกนหมุน ผนึกกันซึม พร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิง และแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียว และ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อต เทียงตรง ในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี ล้อทำจากเหล็กอัด แล็กเกอร์

Property  แบบตรง ล้อเหล็ก สำหรับงานอุตสาหกรรมหนักตัวเรือนทองเหล็กแผ่น ล้อเหล็ก เชื่อมบัดกรีล้อเหล็กอาบสังกะสีโครเมียม แบริงแกนหมุน ผนึกกันซึม พร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิง และแบริงลูกกลิ้งทรงกรวยหมุดหลักมีเกลียว และ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อต เทียงตรง ในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี แข็งแรงล้อทำจากเหล็กอัด แล็กเกอร์

Property    เหล็กหุ้มยางแบบตรง ล้อเหล็กหุ้มยางสำหรับงานอุตสาหกรรมตัวเรือนทองและเหล็กแผ่น ล้อเหล็กหุ้มยาง เชื่อมบัดกรี อาบสังกะสีโครเมียมแบริงแกนหมุน ผนึกกันซึม พร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิง และแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียว และ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อต เทียงตรง ในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนักได้ดี แข็งแรง ทนทานล้อทำจากเหล็กอัด แล็กเกอร์

Property  แบบเอียงและตรง ล้อโพลียูรีเทน ล้อไนล่อน ล้อเหล็ก-ล้อยาง R-500  ชนิดมีเบรคตัวเรือนทองล้อโพลียูรีเทนและเหล็กแผ่น เชื่อมบัดกรี อาบสังกะสีโครเมียม แบริงแกนหมุนผนึกกันซึม พร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิง และแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย หมุดหลักมีเกลียวและ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก หัวอัดจาระบีเพลาล้อมีน้อต เทียงตรง ในการสัมผัสกับพื้นรับงานหนัก ได้ดีล้อทำจากเหล็กอัด แล็กเกอร์

 

Size

สำหรับงานหนัก

ความสูงลูกล้อ ขาเป็น-ขาตาย-ล้อยูริเทน,ไนล่อน,เหล็กหรือยางหุ่มเหล็ก

Width x Long

เส้นผ่าศูนย์กลาง

การรับน้ำหนักโดยคำนวณ

เส้นผ่าศูนย์กลางลูกล้อ

Height

ขนาดแป้นบน

ระยะห่างรูยึดน๊อต

ความสามารถรับน้ำหนัก(กก.)

3"(75mm)

120

120 x 90

80 x 60

500

4"(100mm)

145

140 x 110

110 x 80

500

5"(125mm)

175

 140 x 110

110 x 80

500

6"(150mm)

198

 140 x 110

110 x 80

600

8"(200mm)

250

160 x 140

120 x 110

800

10"(250mm)

318

190 x 160

 140 x 115

1500

12"(300mm)

382

190 x 160

 140 x 115

1500