Property

เป็นวัตถุที่ก่อตัวด้วยการใส่ฟองก๊าซลงไปในของแข็งหรือของเหลว ทำมาจากการรวมส่วนผสมของสารเคมีหลายชนิดและอัดก๊าซเข้าไปเพื่อให้เกิดฟองอากาศและเกิดเป็นเซลล์ย่อยๆของพลาสติก ความร้อนที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตฟองน้ำนั้นได้มาจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีภายในฟองน้ำ